خانه مشاغل خانگی

بادمجان دزفول دردونوبت درسال کشت میشود اول درتیرماه ومردادماه وبرداشت...

 صیفی /  خوزستان / 148 views

خانه مشاغل خانگی

محصول سیر دزفول در کشور های عربی مصارف دارویی و...

 صیفی /  خوزستان / 132 views

خانه مشاغل خانگی

در بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان...

 صیفی /  خوزستان / 136 views

خانه مشاغل خانگی

  از پرفروش ترین انواع هویج که می تواند در...

 صیفی /  خوزستان / 174 views

خانه مشاغل خانگی

اصولا هویج دزفول ازاواخرمردادماه شروع به کشت میشود الی اواخر...

 صیفی /  خوزستان / 95 views

خانه مشاغل خانگی

پیازدزفول ازاوایل مهرماه شروع به کشت میشودوتاپایان آذرماه ادامه دارد...

 صیفی /  خوزستان / 82 views