خانه مشاغل خانگی

کردستان قطب تولید توت‌فرنگی دنیای اقتصاد، سنندج، فرزاد نویدی: کردستان...

 صیفی /  کردستان / 107 views

خانه مشاغل خانگی

محصولی بدون نیاز به آبیاری و سم پاشی همه ساله...

 صیفی /  کردستان / 104 views