آذربایجان غربی

ذدبلدبل

محمد عقیلی بهمنش

انگور ارومیه در تولید در رتبه چهارم کشور قرار دارد...

 میوه /  آذربایجان غربی / 122 views

محمد عقیلی بهمنش

ارومیه  با میانگین عملکرد تولید گلابی در هر هکتار را...

 میوه /  آذربایجان غربی / 119 views

محمد عقیلی بهمنش

تولید سیب ، منبعی مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد...

 میوه /  آذربایجان غربی / 76 views

محمد عقیلی بهمنش

اگر حوالی شب یلدا به ارومیه سفر کنید، در شهر...

 نان و شیرینی /  آذربایجان غربی / 88 views

محمد عقیلی بهمنش

یکی از سوغاتی های بسیار خوشمزه و پرطرفدار ارومیه حلوای...

 نان و شیرینی /  آذربایجان غربی / 77 views

محمد عقیلی بهمنش

نقل گل محمدی را تنها در ارومیه پیدا خواهید کرد....

 نان و شیرینی /  آذربایجان غربی / 74 views

محمد عقیلی بهمنش

نام بیدمشک که می‌آید جشن و شادی روزهای پیش از...

 نان و شیرینی /  آذربایجان غربی / 81 views

محمد عقیلی بهمنش

یکی از معروفترین و بهترین سوغات ارومیه، نقل است که جای...

 نان و شیرینی /  آذربایجان غربی / 61 views

غغغغفغفف