50 الی 90 میلیون تومان

خانه مشاغل خانگی
نوامبر 29, 2016
50 الی 90 میلیون تومان بدون دیدگاه

راه اندازی اسانس گیری و تولید عرقیات با 40 میلیون تومان

گردش مالي 200 ميليون توماني كارآفرين بهاري كارآفرين بهاري با بيان اينكه با ايجاد كارگاه عرق‌گيري و اسانس‌گيري گياهان دارويي براي 56 نفر ايجاد اشتغال كرده است، گفت: در حال حاضر گردش مالي كارگاه 200 ميليون تومان است و اين كار درآمد خوبي دارد. به گزارش روابط عمومی بسیج سازندگی همدان، استان همدان به دلیل برخورداری از […]

بیشتر بخوانید