وام قرض الحسنه بانک ملی

 وام ها / Posted 2 ماه ago by محمد عقیلی بهمنش / 40 views

قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی( به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می نماید.

مدارک مورد نیاز :
1- برگ درخواست قرض الحسنه نمونه 3800 و 3801 حسب مورد برای اشخاص حقیقی وحقوقی.
2- فتوکپی مدارک مربوط به مورد مصرف تسهیلات درخواستی متقاضی افراد متفرقه و یا اصل معرفی نامه سازمان یا شرکت کارکنان متبوع دولت یا شرکتها
3- گواهی اشتغال با تعیین میزان حقوق متقاضی درصورتیکه متقاضی از کارکنان دولت یا شرکتها باشد.
4- تائیدیه اخذ شده از بانک کشاورزی در مورد عدم استفاده متقاضی از تسهیلات قرض الحسنه آن بانک( درصورتیکه متقاضی کشاورز باشد)
5- شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری که توسط متقاضی و ضامن وی امضاء وامضاء آنها در دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
6- فتوکپی صفحه اول شناسنامه متقاضی.
7- سایر مدارکی که بنظر مرجع تصویب کننده تسهیلات و یا شعبه اخذ آن ضروری است. درصورتیکه متقاضی تسهیلات قرض الحسنه ایجاد کار و افزایش تولید باشد.
1- پیش فاکتور اموال مربوطه که مستقیما بنام متقاضی صادر شده باشد.
2- فتوکپی مدارک مربوط به مورد مصرف قرض الحسنه درخواستی.
3- مدارک ومجوزهای لازم در مواردیکه قرض الحسنه مورد درخواست برای اجرای طرحهای صنعتی، تولیدی وخدماتی صورت پذیرد.
4- اطلاعات مربوط به قیمت و فروشنده اموال مورد معامله.
5- فتوکپی( تطبیق شده با اصل) سند مالکیت، وثایق وتضمینات متقاضی .
6- بیمه نامه اموال موضوع معامله و یا وثایق و تضمینات که به نام و بنفع بانک صادر شده متناسب با مدت معامله و یا قرارداد رهنی.
7- سایر مدارک و مستندات قید شده جهت تشکیل پرونده عمومی اشخاص حقیقی وحقوقی

مدارک و مستنداتی که می بایست توسط بانک تهیه گردد:
1- اخذ اطلاعات لازم درخصوص متقاضی و ضامن او.
2- صورتمجلس ارزیابی وثایق و تضمینات ( چنانچه اموال منقول و یا غیرمنقول باشد)
3- مصوبه اعطای تسهیلات.
4- قرارداد منعقده قرض الحسنه اعطایی.
5- شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز متقاضی و تاریخ افتتاح آن.
6- یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری وانتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واریز وتصفیه آن.
7- سایر مدارک ومجوزهایی که به نظر مرجع تصویب کننده تسهیلات اعطایی و یا اداره امورشعب و شعبه اخذ ونگهداری آنها ضروری باشد.

شرایط و مقررات عمومی :
1- شرکتهای تعاونی( غیربازرگانی و معدنی) به منظور ایجاد کار، کارگاهها و واحدهای تولیدی به منظور کمک به امر افزایش تولید،‌اشخاص حقیقی در جهت رفع احتیاجات ضروری( هزینه های تهیه جهیزیه وازدواج، درمان بیماری، تعمیرات و تامین مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها وتکمیل ساختمانهای ارزان قیمت) مجاز به استفاده از این تسهیلات می باشند.
2- اعطاء ‌قرض الحسنه به کارکنان شاغل بانکها( رسمی – قراردادی) ممنوع است همکاران بازنشسته می توانند همانند سایرین از تسهیلات قرض الحسنه استفاده نمایند.
3- دارندگان حسابهای سپرده قرض الحسنه در استفاده از قرض الحسنه اعطایی از اولویت برخوردار هستند

مراحل انجام کار : مدت زمان انجام فعالیت 44 دقیقه
1- اخذ مدارک و بررسی اطلاعات کسب شده.
2- بررسی و در صورت لزوم پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت تصویب.
3- تنظیم و ثبت قرارداد قرض الحسنه.
4- عملیات حسابداری و واریز وجه به حساب متقاضی.

Contact details

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *