وبلاگ

خانه مشاغل خانگی
اکتبر 20, 2018
تا ۵۰۰ هزار تومان بدون دیدگاه

بازیابی ظروف آلومینیوم با ۵۰۰ هزار تومان

ظروف آلومینیوم را که ته انبار فروشندگان به علت سیاه شدگی مانده است را با وسایل مخصوص نظافت کنید و دوباره به چرخه فروش برسانید

نظر